Kogo szkolimy

KURSY REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INCOLT SĄ FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MON

KURSY, SZKOLENIA:

 • KURS: INTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
 • KURS: INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
 • KURS: SĘDZIA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
 • KURS: PROWADZĄCY STRZELANIE LOK /KIEROWNIK STRZELANIA/
 • KURS: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE)
 • SZKOLENIE: SRZELANIA SPECJALNE / STRZELANIA BOJOWE /

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

SPECJALISTYCZNE KURSY STRZELECKIE REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INCOLT

DEDYKOWANE SĄ DLA:

INSTRUKTORÓW / OSÓB PROWADZĄCYCH SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE
W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH POD MON, MSWIA, MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI,
KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WSZELKICH INNYCH JEDNOSTKACH W/G POTRZEB
(TAKŻE W JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH, OŚWIATOWYCH, SZKOŁACH I KLUBACH SPORTOWYCH)

KADRY ORAZ PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ W NOWO FORMOWANYCH KOMPONENTACH JEDNOSTEK OBRONY TERYTORIALNEJ

KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE W STRUKTURY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ KRAJU

OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI BRONI

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:

 • Szkoleniowym, sportowym, kolekcjonerskim
 • Ochrony osobistej, ochrony osób i mienia
 • Prowadzenia strzelnicy
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dopuszczenia do posiadania broni „na świadectwo”

OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE
PRAWIDŁOWA NAUKA STRZELANIA W ZAKRESIE STRZELECTWA:

 • Sportowego
 • Prowadzenia strzelań specjalnych i bojowych

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w dużych klimatyzowanych salach szkoleniowych, wyposażonych w profesjonalny sprzęt multimedialny. Podczas dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy kawę, herbatę, napoje. Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckichi zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw “leżącej", “klęczącej" i “stojącej" do celów stałychi ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ