Kogo szkolimy

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

SPECJALISTYCZNE KURSY STRZELECKIE REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INCOLT

DEDYKOWANE SĄ DLA:

INSTRUKTORÓW / OSÓB PROWADZĄCYCH SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE
W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH POD MON, MSWIA, MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI,
KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WSZELKICH INNYCH JEDNOSTKACH W/G POTRZEB
(TAKŻE W JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH, OŚWIATOWYCH, SZKOŁACH I KLUBACH SPORTOWYCH)

KADRY ORAZ PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ W NOWO FORMOWANYCH KOMPONENTACH JEDNOSTEK OBRONY TERYTORIALNEJ

KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE W STRUKTURY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ KRAJU

OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI BRONI

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:

 • Szkoleniowym, sportowym, kolekcjonerskim
 • Ochrony osobistej, ochrony osób i mienia
 • Prowadzenia strzelnicy
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dopuszczenia do posiadania broni „na świadectwo”

OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE
PRAWIDŁOWA NAUKA STRZELANIA W ZAKRESIE STRZELECTWA:

 • Sportowego
 • Prowadzenia strzelań specjalnych i bojowych

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

POBIERZ:

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

AKTUALNIE ORGANIZOWANE KURSY:

KURS:

Kurs Weekendowy

Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
z rozszerzeniem o
instruktor strzelań bojowych
strzelania specjalne

/ treningi z użyciem amunicji fx /

TERMIN:
Od 
Do 
pokaż więcej informacji >
KURS:

Kurs stacjonarny:

Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
z rozszerzeniem o
instruktor strzelań bojowych
strzelania specjalne

/ treningi z użyciem amunicji fx /

[szkolenia w tygodniu]

W CELU UZGODNIENIA TERMINU SZKOLEŃ PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY.

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA


PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  (RANY POSTRZAŁOWE)

TRENINGI NA STRZELNICY
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

BASIC SHOOTING level 1

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

MEDIUM SHOOTING LEVEL 2

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

pierwszej pomocy w warunkach
działań specjalnych ( rany postrzałowe )

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

Rusznikarski – budowa i eksploatacja bronii

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZLECTWA PRZY
UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

tuning broni, budowa broni i amunicji 2 dniowe szkolenie praktyczne prowadzone pod nadzorem zawodowych rusznikarzy.

TERMIN:
pokaż więcej informacji >