Kogo szkolimy

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

SPECJALISTYCZNE KURSY STRZELECKIE REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INCOLT

DEDYKOWANE SĄ DLA:

INSTRUKTORÓW / OSÓB PROWADZĄCYCH SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE
W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH POD MON, MSWIA, MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI,
KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WSZELKICH INNYCH JEDNOSTKACH W/G POTRZEB
(TAKŻE W JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH, OŚWIATOWYCH, SZKOŁACH I KLUBACH SPORTOWYCH)

KADRY ORAZ PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ W NOWO FORMOWANYCH KOMPONENTACH JEDNOSTEK OBRONY TERYTORIALNEJ

KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE W STRUKTURY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ KRAJU

OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI BRONI

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:

 • Szkoleniowym, sportowym, kolekcjonerskim
 • Ochrony osobistej, ochrony osób i mienia
 • Prowadzenia strzelnicy
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dopuszczenia do posiadania broni „na świadectwo”

OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE
PRAWIDŁOWA NAUKA STRZELANIA W ZAKRESIE STRZELECTWA:

 • Sportowego
 • Prowadzenia strzelań specjalnych i bojowych

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

POBIERZ:

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Oferta kursów realizowanych w firmie INCOLT

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

TERMIN 1:

07.09.2024 – 27.10.2024

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

TERMIN 2:

09.11.2024 – 15.12.2024

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH prowadzą ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA
INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH STRZELANIA SPECJALNE

  SZKOLENIE STRZELECKIE   BASIC   SHOOTING   level 1 XX.XX.2024     godz. 11.00. – 16.00.
  SZKOLENIE STRZELECKIE   MEDIUM   SHOOTING   level 2 XX.XX.2024     godz. 10.00. – 15.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +48 600 055 555.

KURS:

PIERWSZA POMOC W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Miejsce realizowanego szkolenia:
Strzelnica w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy/.

TERMIN 1:
TERMIN 2:

15.06.2024
08.09.2024

KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Miejsce szkolenia: w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie. Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie sale szkoleniowe o powierzchni 180 m2.

ZOBACZ gdzie szkolimy   
SALE SZKOLENIOWE siedziba firmy INCOLT FILM

 

TERMIN:

21.09.2024

KURS:

RUSZNIKARSKI – BUDOWA I EKSPLOATACJA BRONI

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024

KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZELECTWA PRZY UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024

KURS:

TUNING BRONI, BUDOWA BRONI I AMUNICJI, 2 DNIOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE PROWADZONE POD NADZOREM ZAWODOWYCH RUSZNIKARZY.

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024