Kogo szkolimy

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

SPECJALISTYCZNE KURSY STRZELECKIE REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ INCOLT

DEDYKOWANE SĄ DLA:

INSTRUKTORÓW / OSÓB PROWADZĄCYCH SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE
W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH POD MON, MSWIA, MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI,
KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WSZELKICH INNYCH JEDNOSTKACH W/G POTRZEB
(TAKŻE W JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH, OŚWIATOWYCH, SZKOŁACH I KLUBACH SPORTOWYCH)

KADRY ORAZ PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ W NOWO FORMOWANYCH KOMPONENTACH JEDNOSTEK OBRONY TERYTORIALNEJ

KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE W STRUKTURY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ KRAJU

OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI BRONI

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:

 • Szkoleniowym, sportowym, kolekcjonerskim
 • Ochrony osobistej, ochrony osób i mienia
 • Prowadzenia strzelnicy
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dopuszczenia do posiadania broni „na świadectwo”

OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE
PRAWIDŁOWA NAUKA STRZELANIA W ZAKRESIE STRZELECTWA:

 • Sportowego
 • Prowadzenia strzelań specjalnych i bojowych

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

POBIERZ:

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS 

Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

Szkolenie prowadzą INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH

TRENINGI NA STRZELNICY Z UŻYCIEM AMUNICJI FX, STRELANIA SPECJALNE
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

TERMIN:

06.02.2021 – 28.03.2021 [kurs weekendowy]

KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ (RANY POSTRZAŁOWE)

TRENINGI NA STRZELNICY
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2
ZGODNIE Z REGULAMINEM KURS TRWA 3 DNI

TERMIN:

06-07.02.2021 – 28.03.2021 i 14.02.2021

WARSZTATY STRZELECKIE:

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

BASIC SHOOTING level 1

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

TERMIN:

06.03.2020 – 07.03.2020
godz. 10.00. – 16.00.

KURS TRWA 2 DNI – PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O ZAREJESTROWANIE SIĘ ONLINE NA KURS.
Po opublikowaniu AKTUALNEGO terminu szkolenia prześlemy do osób ZAREJESTROWANYCH
smsy i emaile z informacją.

WARSZTATY STRZELECKIE:

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

BASIC SHOOTING level 2

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

TERMIN:

14.03.2020 – 16.03.2020
godz. 10.00. – 16.00.

KURS TRWA 2 DNI – PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O ZAREJESTROWANIE SIĘ ONLINE NA KURS.
Po opublikowaniu AKTUALNEGO terminu szkolenia prześlemy do osób ZAREJESTROWANYCH
smsy i emaile z informacją.

KURS:

PIERWSZA POMOC W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Miejsce: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

Koszt: 500

TERMIN 1:

07.02.2021

KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

 

 

TERMIN 1:

11.10.2020

KURS:

RUSZNIKARSKI – BUDOWA I EKSPLOATACJA BRONI

 

 

TERMIN:

KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZELECTWA PRZY UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

 

 

TERMIN:

KURS:

TUNING BRONI, BUDOWA BRONI I AMUNICJI, 2 DNIOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE PROWADZONE POD NADZOREM ZAWODOWYCH RUSZNIKARZY.

 

 

TERMIN: