Kurs Instruktor Strzelań Bojowych
Strzelectwo Bojowe

ZAAWANSOWANE SZKOLENIA TAKTYCZNO – STRZELECKIE

DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI
Z ZAKRESU TECHNIKI I TAKTYKI POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ PALNĄ

STRZELANIA BOJOWE

GWARANTUJEMY REALIZACJĘ KURSÓW I NOCLEG W WYZNACZONYM TERMINIE

              SZKOLENIA STRZELECKIE REALIZUJEMY

NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU
ZAPEWNIA TO OGROMNE MOŻLIWOŚCI I WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ STRZELECKICH.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m.
Wały boczne wysokości ok 3.5 m. Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH prowadzą ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA
INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH STRZELANIA SPECJALNE

  SZKOLENIE STRZELECKIE   BASIC   SHOOTING   level 1 XX.XX.2024     godz. 11.00. – 16.00.
  SZKOLENIE STRZELECKIE   MEDIUM   SHOOTING   level 2 XX.XX.2024     godz. 10.00. – 15.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +48 600 055 555.

Każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu strzeleckiego z indywidualnym numerem, potwierdzające ukończenie szkolenia oraz jego zakres.

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA:

 • Wszystkich osób, które powinny przejść prawidłowe szkolenie z przedstawionego poniżej zakresu.

UWAGA TO BARDZO WAŻNE – To szkolenie doskonalące umiejętności manualne jest właśnie dla WAS:

 • Dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych / również z wieloletnim stażem, doświadczeniem zawodowym /.
 • Strzelców, którzy posiadają pozytywną Decyzję dotyczącą wydania pozwolenia na broń.
 • Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni lub inne uprawnienia.
 • Strzelców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia strzelań lub instruktora strzelectwa sportowego
  – najkorzystniej po kursach Instruktora Sportu Strzeleckiego PZSS lub Prowadzącego Strzelanie realizowanych w firmie INCOLT, ponieważ zachowujemy ten sam poziom szkolenia strzeleckiego – określona kadra trenerów prowadzi strzelania specjalne.

ZAKRES SZKOLENIA:

NSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH PROWADZĄ ZAAWANSOWANE SZKOLENIE – TAKTYCZNO STRZELECKIE
TAKTYKA WALKI W TERENIE ZURBANIZOWANYM

BASIC SHOOTING level 1

 • Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią
 • Zapoznanie się z budową, zasadami działania broni i amunicji
 • Załadowanie i rozładowanie broni
 • Prawidłowy chwyt broni
 • Nauka poprawnego zgrywania przyrządów celowniczych, Celowanie
 • Prawidłowa praca na języku spustowym
 • Postawy strzeleckie
 • Praktyczne ćwiczenia

MEDIUM SHOOTING level 2

 • Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią
 • Usuwanie zacięć i procedury w sytuacjach awaryjnych
 • Strzelanie – „ciąg futerałowy”
 • Strzelanie ze zmianą kierunku
 • Strzelanie na różnych dystansach
 • Strzelanie w ruchu, po zatrzymaniu się z wykorzystaniem różnych postawach strzeleckich, niska, klęcząca, stojąca
 • Strzelnie do kilku celów

Szczegółowy program szkolenia będzie udostępniony osobom zarejestrowanym na kurs.


TERMIN I MIEJSCE PROWADZONEGO SZKOLENIA:

BASIC SHOOTING level 1

Sobota XX.XX.2023 r, godz. 11.00. – 16.00.

Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w centrum szkoleniowym w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie.
Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie o powierzchni 150 m2 sale szkoleniowe.

 

MEDIUM SHOOTING level 2

Niedziela XX.XX.2023 r, godz. 10.00-15.00.

Strzelnica Bellona, Marynino 41 /dojazd 40 min od centrum Warszawy/. Zbiórka na dolnym parkingu, przy rejestracji.

 • Należy zabezpieczyć nos i usta kominem, chustą /ewentualnie maską/, posiadać rękawiczki.
 • Ubranie powinno umożliwiać trening w terenie, przydatny: gorący napój.
 • Można posiadać swoje: okulary, słuchawki, kaburę, ładownicę.
   

Proponujemy Hotel przy strzelnicy – informacja u organizatora kursu

Cena noclegu w ciągu całego tygodnia:
– Nocleg w pokoju 1 os. 60zł brutto.
– Śniadanie w formie szwedzki bufet 15zł.


GWARANTUJEMY REALIZACJĘ SZKOLEŃ I NOCLEG W WYZNACZONYM TERMINIE

MAJĄC NA UWADZE KOMFORT I WYGODĘ UCZESTNIKÓW ZAPEWNIAMY ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE PROWADZONYCH SZKOLEŃ

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.
Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartej Umowy z Hotelem specjalną ofertę skorzystania z noclegów
w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie.

PROPONUJEMY HOTELE W MIEJSCU PROWADZONYCH SZKOLEŃ,
Informacje dotyczące rezerwacji noclegu przekazujemy osobom zarejestrowanym na kursach.

W przypadku braku wolnych pokoi w hotelu prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem kursu: nr 600 055 555.


 • W szkoleniu mogą uczestniczyć udział tylko osoby zarejestrowane. /tel: 600 055 555/
 • Przyjeżdżając na szkolenie należy posiadać: dowód osobisty.

KOSZT SZKOLENIA

Koszt szkolenia level 1: 1000 zł 
Koszt szkolenia level 2: 1000 zł 

Koszt szkolenia zawiera: ubezpieczenie kursantów, szkolenie na auli, szkolenie na strzelnicy, trening strzelecki, użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, amunicji, tarcz strzeleckich oraz innych materiałów szkoleniowych.

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

WSZELKIE WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO FIRMY:

BANK PKO BP Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa
W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

NA ZAJĘCIA SZKOLENIOWE PROSIMY O DOSTARCZENIE:

 1. Oryginał – wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
 2. Dowód osobisty.
 3. Potwierdzenia dokonanej wpłaty – można przesłać pocztą e-mail na INCOLT@INCOLT.PL

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE

Pozostałe kursy realizowane w INCOLT

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

TERMIN 1:

07.09.2024 – 27.10.2024

KURS:

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH
prowadzą
ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

TERMIN 2:

09.11.2024 – 15.12.2024

KURS:

PIERWSZA POMOC W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Miejsce realizowanego szkolenia:
Strzelnica w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy/.

TERMIN 1:
TERMIN 2:

15.06.2024
08.09.2024

KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Miejsce szkolenia: w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie. Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie sale szkoleniowe o powierzchni 180 m2.

ZOBACZ gdzie szkolimy   
SALE SZKOLENIOWE siedziba firmy INCOLT FILM

 

TERMIN:

21.09.2024

KURS:

RUSZNIKARSKI – BUDOWA I EKSPLOATACJA BRONI

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024

KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZELECTWA PRZY UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024

KURS:

TUNING BRONI, BUDOWA BRONI I AMUNICJI, 2 DNIOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE PROWADZONE POD NADZOREM ZAWODOWYCH RUSZNIKARZY.

 

 

TERMIN:

XX.XX.2024