Rekonwersja mon

REKONWERSJA MON

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

WAŻNE INFORMACJE:

 • Zapisując się na kurs zawsze sprawdź
  czy uzyskasz tytuł INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
  nadany przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS
 • Kurs nadający TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawiera 18 DNI SZKOLENIOWYCH
 • EGZAMINY na kursie INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS organizowanego przez FIRMĘ INCOLT zdawane są bezpośrednio podczas kursu, NATOMIAST LEGITYMACJĘ WYDAJE POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS
 • TRENINGI STRZELECKIE REALIZUJEMY NA NAJWIĘKSZEJ STRZELNICY CYWILNEJ W KRAJU.
  STRZELANIA DŁUGODYSTANSOWE, BOJOWE, DYNAMICZNE I SPORTOWE PROWADZIMY NA OSIACH STRZELECKICH
  500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m.
  ZAPEWNIA TO OGROMNE MOŻLIWOŚCI I WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ STRZELECKICH
 • KURSANCI SĄ UBEZPIECZENI W ZAKRESIE SZKOLEŃ STRZELECKICH Z BRONIĄ PALNĄ

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZADBALIŚMY O BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT NASZYCH KURSANTÓW

 • DO DYSPOZYCJI KURSANTÓW JEST PRZESTRONNA, WYSOKA (OK. 200 m2) DYSKRETNIE USYTUOWANA AULA SZKOLENIOWA WYPOSAŻONA W ŚRODKI ODKAŻAJĄCE, KAŻDORAZOWO OZONOWANA I ODKAŻANA PRZED SZKOLENIEM
 • OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
  BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
  BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU
 • PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT uzyskasz oficjalny TYTUŁ potwierdzony

LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDANĄ PRZEZ
ORGANIZACJĘ WYMIENIONĄ W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI
DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO (PZSS)

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURS:

Kurs Weekendowy

Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
z rozszerzeniem o
instruktor strzelań bojowych
strzelania specjalne

/ treningi z użyciem amunicji fx /

TERMIN:
Od 
Do 
pokaż więcej informacji >
KURS:

Kurs stacjonarny:

Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
z rozszerzeniem o
instruktor strzelań bojowych
strzelania specjalne

/ treningi z użyciem amunicji fx /

[szkolenia w tygodniu]

W CELU UZGODNIENIA TERMINU SZKOLEŃ PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY.

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

PROWADZĄCY STRZELANIE LOK
KIEROWNIK STRZELANIA


PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  (RANY POSTRZAŁOWE)

TRENINGI NA STRZELNICY
ZAJĘCIA NA AULI SZKOLENIOWEJ 200 m2

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

BASIC SHOOTING level 1

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

MEDIUM SHOOTING LEVEL 2

KURS DOSKONALĄCY DO SZKOLENIA

INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH
STRZELANIA SPECJALNE

KURS TRWA 2 DNI
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

pierwszej pomocy w warunkach
działań specjalnych ( rany postrzałowe )

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

Rusznikarski – budowa i eksploatacja bronii

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

POSTĘPOWANIE INSTRUKTORÓW STRZLECTWA PRZY
UJAWNIONYM ZAGROŻENIU NA STRZELNICY

TERMIN:
pokaż więcej informacji >
KURS:

tuning broni, budowa broni i amunicji 2 dniowe szkolenie praktyczne prowadzone pod nadzorem zawodowych rusznikarzy.

TERMIN:
pokaż więcej informacji >

POWYŻEJ WYMIENIONE KURSY PRZEZNACZONE SĄ DLA M.IN. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ W CELU:

 • SZKOLENIOWYM
 • SPORTOWYM
 • KOLEKCJONERSKIM
 • OCHRONY OSOBISTEJ
 • OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • PROWADZENIA STRZELNICY

KURSY FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
KURSY PODNOSZACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INCOLT JEST FIRMĄ AUTORYZOWANĄ. PO UKOŃCZONYCH KURSACH DOKUMENTY WYDAJĄ
ORGANIZACJE WYMIENIONE W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE.

WAŻNE:

 • Zapisując się na kurs zawsze sprawdź czy uzyskasz tytuł INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
  nadany przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO  PZSS

 • Kurs nadający TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO zawiera 18 DNI SZKOLENIOWYCH

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT
uzyskasz oficjalny TYTUŁ potwierdzony

LEGITYMACJĄ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDANĄ PRZEZ
ORGANIZACJĘ WYMIENIONĄ W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI

DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE
POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja
Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

 

WAŻNE INFORMACJE:

OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU

 • Po ukończeniu tego kursu otrzymasz LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH /  Zaświadczenie z wyszczególnieniem zakresu szkolenia.
 • Po ukończeniu tego kursu uzyskasz oficjalny tytuł i LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS
 • EGZAMINY na kursie INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS organizowanego przez FIRMĘ INCOLT zdawane są bezpośrednio podczas kursu, NATOMIAST LEGITYMACJĘ WYDAJE POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS
 • Kurs zawiera 18 dni szkoleniowych
 • Kursanci są ubezpieczeni w zakresie szkoleń strzeleckich z bronią palną
 • Treningi strzeleckie realizujemy na największej strzelnicy cywilnej w kraju. Strzelania długodystansowe, bojowe, dynamiczne i sportowe prowadzimy na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Zapewnia to ogromne możliwości i warunki prowadzenia szkoleń strzeleckich
 • Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka (ok. 200 m2) dyskretnie usytuowana Aula szkoleniowa wyposażona w środki odkażające, każdorazowo ozonowana lub odkażana przed szkoleniem.

POBIERZ:

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia.

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
USTALAMY INDYWIDUALNIE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

REALIZOWANE KURSY SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, Krajowej Administracji Skarbowej, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

KURSY CYKLICZNE, REALIZOWANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK.

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE