Kurs Pierwsza pomoc

KURS:

pierwszej pomocy w warunkach
działań specjalnych ( rany postrzałowe )

Termin:

Miejsce: STRZELNICA w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy/. Zbiórka kursantów na parkingu strzelnicy.

Koszt: 500

Absolwenci proponowanego kursu otrzymają:

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU PIERWSZEJ POMOCY
W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

Kurs z zakresu pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych.
Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.
Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Zajęcia, łącznie
z symulacjami zdarzeń kryzysowych będą prowadzone na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego. Kursant powinien być ubrany w sposób umożliwiający ćwiczenia w terenie.

Koszt kursu: 500 pln.

Dane do wpłat:
BANK PKO BP
SWIFT: BPKOPLPW
Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:

Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.

Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

Na wszystkie oferowane kursy zniżka dla służb mundurowych.
Wpłaty za Kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE