Kurs Sędzia strzelectwa PZSS

KURS: do uzyskania LICENCJI SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

KURS:

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Miejsce szkolenia: w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie. Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie sale szkoleniowe o powierzchni 180 m2.

ZOBACZ gdzie szkolimy   
SALE SZKOLENIOWE siedziba firmy INCOLT FILM

 

TERMIN:

21.09.2024

W zakresie specjalistycznych kursów strzeleckich realizowanych przez firmę INCOLT jest:
Szkolenie SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO (w tym podwyższenia klasy sędziowskiej).

Szkolenie prowadzi:
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS pan Antoni Kamiński, który jest sędzią klasy międzynarodowej.
Licencje sędziowskie przyznaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS).

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do sędziowania zawodów strzeleckich w dyscyplinach:

  • karabin
  • pistolet
  • strzelba

Do kursu może przystąpić pełnoletnia osoba, która nie była karana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Koszt kursu: 800 pln.

Dane do wpłat:
BANK PKO BP
SWIFT: BPKOPLPW
Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

INCOLT EURO
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

ul. Korkowa 167
04-549 Warszawa

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:

Osoby prywatne:
Imię i Nazwisko, nazwę kursu.

Instytucje:
Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

REJESTRACJA NA KURS

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł
Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )
0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE